Delovanje toplotne črpalke


Trenutno v svetu obstaja več modnih trendov ogrevanja. Eden izmed najpopularnejših je toplotna črpalka. Toplotne črpalke izkoriščajo energijo iz okolja in jo pretvarjajo v nam uporabno toplotno energijo. To energijo potem uporabljamo za ogrevanje doma in sanitarne vode. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto:

  • Zraka
  • Toploto akumulirano v zemlji
  • Kamnitih sestavah
  • Odpadno toploto
  • Podtalne vode
  • Površinske vode

Delovanje toplotne črpalke


Delovanje

Toplotne črpalke različnim snovem odvzemajo toploto na nizkem temperaturnem nivoju. Nato to toploto oddajo na višjem temperaturnem nivoju. Da toplotna črpalka to izvede ji je potrebno dodati dodatno pogonsko energijo. Ta potrebuje delovni medij, ki s spremembo agregatnega stanja prenese energijo okolice v naš ogrevalni sistem. Toplotne črpalke so v idealnih pogojih in razmerah sposobne proizvesti do 5x več energije, kot jo je sposobna električna energija, katero moramo dodati za delovanje toplotne črpalke. Tako, da približno 80% energije toplotna črpalka pridobi iz okolja, ostalo pa s pomočjo delovanja kompresorja (ta potrebuje električno energijo).
Energija je v današnjem zelo pomembna. Čedalje manj jo imamo, zato je tudi čedalje več vredna. Poizkusimo nove alternativne oblike pridobivanja energije. Tako bomo prihranili nekaj denarja in manj onesnaževali okolje. Poskrbite za ogrevanje vašega stanovanja in sanitarne vode na čim bolj ekološki in okolju prijazen način.